Precīzs domas atspoguļojums


 
 
 
 
 
 

Līgums par ES atbalsta saņemšanu nr. SKV-L-2016/52

2016. gada 5. aprīlī uzņēmums LINGMASTER, SIA ir noslēdzis līgumu par atbalsta saņemšanu komersantiem. Līguma mērķis ir sniegt atbalstu Atbalsta saņēmējam saskaņā ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektu "Starptautiskās konkurētspējas veicināšana" (projekta identifikācijas nummurs 3.2.1.2./16/I/001), kas apstiprināts ar Centrālās finanšu un līguma aģentūras 2016. gada 19. februāra lēmumu Nr. 39-2-40/831 un īstenots saskaņā ar 2016. gada 14. martā noslēgto vienošanos par projekta īstenošanu darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu eksporta proporciju" 3.2.1.2. pasākuma "Starptautiskās konkurētspējas veicināšana" ietvaros.

 

 
 

  Sākums Par mums Pakalpojumi Tehnoloģijas Jaunumi Darbinieki Klienti Saites

Autortiesības © 2019

www.lingmaster.com