Precīzs domas atspoguļojums


 
 
 
 
 
 

Biežāk uzdotie jautājumi

J. Kā tiek aprēķināta tulkojuma cena?

A. Izmantojot datorizētās tulkošanas rīkus, tulkošanas izmaksas tiek aprēķinātas atbilstoši vārdu skaitam tekstā, ko nosaka, veicot detalizētu tulkojamā faila analīzi. Īpašā analīzes failā ir norādīts jauno vārdu skaits, kā arī 75%, 85%, 95% un 100% atbilstību skaits. Piemēram, ja tulkojamā dokumentā lielākā daļa teksta jau iepriekš ir tulkota un pieejama tulkošanas atmiņā, par šādu tekstu pasūtītājs maksā attiecīgi mazāk nekā par dokumentu, kurā visi vārdi un teikumi ir jauni.

 


J. Kā tiek aprēķināta rediģēšanas cena?

A. Rediģēšanas cena tiek aprēķināta atbilstoši kopējam vārdu skaitam dokumentā, ko nosaka, analizējot failu kādā no datorizētās tulkošanas programmām (piemēram, SDL TRADOS). Rediģēšanas cena nav atkarīga no atkārtojumu skaita dokumentā, jo redaktors pārlasa visu tekstu.

Ja pasūtītājs nodrošina rediģējamo materiālu tikai formātā, kurā tekstu nevar mainīt (piemēram, Adobe Reader) un tekstā iespējams pievienot tikai komentārus par nepieciešamajām izmaiņām, rediģēšanas maksa tiek aprēķināta atbilstoši reāli patērētajām stundām.

 


J. Cik ilgā laikā tiek izpildīts pasūtījums?

A. Tulkošanas pasūtījuma izpildes termiņš tiek noteikts, ņemot vērā vidējo ātrumu, kādā parasti strādā tulkotājs un redaktors. Tiek pieņemts, ka tulkotājs vienā darba dienā iztulko aptuveni 2000–2500 vārdu atkarībā no teksta sarežģītības pakāpes. Savukārt redaktors vienā dienā var izrediģēt aptuveni 6000 vārdu. Apjomīga un steidzama tulkojuma gadījumā tekstu var sadalīt vairākiem tulkotājiem, kas strādā vienlaikus, tādējādi darbs tiek veikts gandrīz divreiz ātrāk. Tātad, ja jums ir jātulko teksts, kurā ir 10 000 vārdu, mēs izpildīsim pasūtījumu aptuveni septiņu dienu laikā.

 


J. Vai tulkošanas maksa dažādiem tekstiem atšķiras?

A. Tulkošanas maksa atšķiras atkarībā no teksta tipa. Juridiskie un medicīniskie teksti ir sarežģītāki, un to tulkošanā ir jāpieaicina attiecīgās jomas speciālists, tāpēc maksa par šādu tekstu tulkošanu ir lielāka nekā par parastu tekstu tulkošanu.

Citāda cena tiek piemērota arī par programmatūras interfeisa lokalizāciju, jo tulkojamajām frāzēm bieži trūkst konteksta un tulkotājam un redaktoram ir nepieciešams ilgāks laiks, lai noteiktu interfeisa elementu saistību, no kā ir atkarīgs pareizais tulkojums. Lielāka uzmanība ir jāpievērš arī 100% atbilstībām, jo dažādos kontekstos to tulkojums bieži atšķiras.

 


J. Kādi papildmateriāli ir nepieciešami, lai iegūtu kvalitatīvu rezultātu?

A. Bieži pasūtītājs vēlas iztulkot materiālu, kas nav Word formātā, piemēram, teksta (.txt) fails vai citāda formāta fails, kurā nav redzams galīgais teksta izskats un izkārtojums. Lai panāktu maksimāli kvalitatīvu rezultātu, tulkotājam un redaktoram ir jāsaprot konteksts, tāpēc pasūtītājam kā papildmateriālu ieteicams sagādāt oriģinālvalodas failu, kurā redzams teksta izkārtojums (piemēram, PDF formāta fails vai maketēšanas programmā veidots fails).

 


J. Kāpēc, aprēķinot tulkojuma cenu, par teksta atkārtojumiem netiek uzskatīti visi vārdi, kas tekstā bieži atkārtojas?

A. Ne visi atsevišķie vārdi, kas iekļauti teikumos, tiek uzskatīti kā atkārtojumi, kaut arī tie ir lietoti agrākajos tulkojumos un pieejami tulkošanas atmiņā (pretējā gadījumā atkārtojumiem tiktu pieskaitīti arī visi prievārdi, saikļi, vietniekvārdi, partikulas un citi vārdi, kas stabili atkārtojas ikvienā tekstā, taču tādā gadījumā tā būtu nevis datorizētā tulkošana (computer-aided translation), bet mašīntulkošana, kam tiek piemērota pavisam cita izmaksu aprēķināšanas metode). Programmā kā analizējamā vienība tiek atpazīts viss segments, kura beigās ir punkts vai rindkopas pārnesuma zīme, vai cits atdalītājs. Tiek analizēts, vai segments kopumā atbilst agrākajiem tulkojumiem un cik liela ir sakritības vērtība procentos. Tie var būt 100%, ja precīzi atkārtojas viss segments, kā arī 80% un mazāk, ja segments atšķiras (piemēram, citāda vārdu kārtība, papildu vārdi vai trūkstoši vārdi). Optimālā sakritības vērtība ir 75%, virs kuras segments ir atkārtoti izmantojams. Ja šī vērtība ir zemāka, segmentā jāveic ļoti daudz izmaiņu un ātrāk ir iztulkot segmentu no nulles, nekā veikt izmaiņas, tāpēc šādus segmentus programma nemaz nepiedāvā.

 


J. Kāpēc uzņēmumam nepieciešams terminu glosārijs un valodas stila vadlīnijas?

A. Terminu glosārijs un stila vadlīnijas uzņēmumam korporatīvajos tekstos (piemēram, reklāmas bukletos, produktu katalogos, interneta vietnē) un lietojumprogrammās palīdz veidot un saglabāt vienotu valodas stilu un lietot konsekventu un atbilstošu terminoloģiju. Tas ir īpaši svarīgi, ja uzņēmums rūpējas par sava publiskā tēla veidošanu, ko lielā mērā nosaka pareizs valodas lietojums. Valodas stila vadlīnijās parasti ir iekļauti norādījumi par tekstos izmantojamo izteiksmes nokrāsu, programmatūras interfeisa elementu attēlojumu, virsrakstu noformējumu, lasītāja uzrunāšanu, pēdiņu lietojumu, kā arī daudzi citi vērtīgi ieteikumi.

 
 

  Sākums Par mums Pakalpojumi Tehnoloģijas Jaunumi Darbinieki Klienti Saites

Autortiesības © 2019

www.lingmaster.com