Precīzs domas atspoguļojums


 
 
 
 
 
 

Terminoloģija

  

Kopš 2007. gada LINGMASTER piedalās LZA Terminoloģijas komisijas Informācijas tehnoloģijas, telekomunikācijas un elektronikas terminoloģijas apakškomisijas darbā, izstrādājot, apspriežot un apstiprinot jaunos nozares terminus un to definīcijas.

 

LZA Terminoloģijas komisija veic vienotas un ar Eiropas Savienības valstīs spēkā esošiem starptautiskiem standartiem harmonizētas nozaru terminoloģijas sistēmas zinātnisko izstrādi valsts valodā, nosaka terminu lietošanu speciālajā mācību literatūrā un tehniskajā un lietvedības dokumentācijā, kā arī apstiprina jaunus terminus un to definīcijas. Komisijas pienākums ir nodrošināt vienotu un saskaņotu latviešu valodas terminu izstrādi.

 

 
 

  Sākums Par mums Pakalpojumi Tehnoloģijas Jaunumi Darbinieki Klienti Saites

Autortiesības © 2019

www.lingmaster.com