Precīzs domas atspoguļojums


 
 
 
 
 
 

Par mums

Uzņēmums LINGMASTER ir dibināts 2006. gada rudenī. Pateicoties rūpīgam un neatlaidīgam darbam, kā arī mūsu īpašai un nopietnai attieksmei pret klientu, esam spējuši iegūt uzticību, pārliecinoši attīstīties un pierādīt sevi kā konku­rētspējīgu tulkošanas uzņē­mumu. Mūsu mērķis ir ne vien sniegt visaugstākās kvalitātes tulkošanas, rediģēšanas un programmatūras lo­kalizācijas pakalpo­jumus dažādu no­zaru uzņēmumiem, bet arī sekmēt ilgtermiņa sadarbību, lai pēc iespējas labāk iepazītu mūsu klientu vēlmes, dziļāk izpētītu katra uzņēmuma neatkārtojamo specifiku un spētu no­dibināt produktīvu un kvalitatīvu dialogu. Mums ir svarīgi meklēt individuālu pieeju katram klientam un piedāvāt kvalitatīvu risinājumu katrai klienta vajadzībai. Mēs vienmēr esam gatavi pieņemt jaunus izaicinājumus un izvirzām arvien jaunus mērķus. Tas palīdz neapstāties pie sasniegtā un mudina meklēt neordinārus risinājumus, lai pilnveidotu mūsu darbu un piedāvātos pakalpojumus.

Mūsu vīzija — kļūt par vienu no vadošajiem uzņēmumiem tehniskās tulkošanas pakalpojumu sniegšanas jomā.
Mūsu misija — atvieglot darbu IT un telekomunikāciju pakalpojumu sniedzējiem un moderno tehnoloģiju izstrādātājiem, sekmēt šo uzņēmumu darbību un aktivitātes un piedāvāt savu atbalstu to ikdienas darbā.

MŪSU VĒRTĪBAS

  • Profesionalitāte
  • Kvalitāte
  • Efektīva saziņa
  • Uzticamība
  • Nemitīga izaugsme

 

Šīs vērtības mums palīdz rast veiksmīgākos risinājumus un izveidot ilgtermiņa attiecības ar mūsu klientiem.

 
 

  Sākums Par mums Pakalpojumi Tehnoloģijas Jaunumi Darbinieki Klienti Saites

Autortiesības © 2019

www.lingmaster.com