Precīzs domas atspoguļojums


 
 
 
 
 
 

Lokalizācija

 

Lokalizācija: “Produkta vai programmatūras pielāgošana noteiktai pasaules valodai vai kultūrai, lai tā atbilstu attiecīgā reģiona īpatnībām. Pilnīga lokalizācija aptver valodu, kultūru, ieradumus un tās vietas īpatnības, kurā šo produktu paredzēts lietot. Šajā procesā bieži tiek mainīta programmatūras rakstīšanas sistēma, var būt atšķirīgs tastatūras lietojums un atšķirīgs datuma, laika un valūtas formāts.”
(žurnāls “Multilingual”)

 

Produktu lokalizācija programmatūras iz­strādātājiem ļauj palielināt tirdzniecības iespējas dažādos mērķtirgos, jo saskaņā ar vietējiem likumiem importētās aparatūras un ierīču komplektācijā ir jāiekļauj lietotāja rokasgrāmata attiecīgās valsts valodā.
Pilnīgi lokalizēts produkts ļauj lietotājam darboties savā dzimtajā valodā — lasīt interfeisa tekstus, piemēram, izvēlnes, kļūdu ziņojumus vai ekrāna padomus, ievadīt informāciju, izmantojot speciālās rakstzīmes, un lietot savai valodai atbilstošu tastatūras izkārtojumu.
Lokalizācijas projektā līdztekus tulkošanai var tikt veikta arī daudzvalodu projekta vadība, programminženierija un tiešsaistes palīdzības izstrāde un testēšana, datorizdevniecība, tulkotās dokumentācijas konvertēšana citā formātā, tulkošanas atmiņas izveide un pārvaldība, daudzvalodu produkta atbalsts, kā arī sniegti ieteikumi tulkošanas stratēģijas izvēlei. Tādējādi tulkošana ir tikai viena no lokalizācijas darbībām. Lokalizācijā salī­dzinājumā ar tradicionālo tulkošanu daudz lielāka nozīme ir datorizētiem tulkošanas rīkiem un tehnoloģijām, kas klientam ļauj ievērojami samazināt tulkošanas izmaksas, nodrošina konsekventu terminoloģiju un būtiski paātrina tulkotāja darbu.

LOKALIZĒJAM

  • uzņēmumu tīmekļa vietnes
  • programmatūru (lietotāja interfeisu, palīdzības tekstus un dokumentāciju)
  • tiešsaistes palīdzību
 
 

  Sākums Par mums Pakalpojumi Tehnoloģijas Jaunumi Darbinieki Klienti Saites

Autortiesības © 2019

www.lingmaster.com